Mandagsholdet


Hver mandag, næsten, hele året , mødes 25 - 30 personer på Hammerværket for at vedligeholde, passe og pleje bygninger og maskiner samt det grønne område.

Alle arbejder gratis og er frivillige, de kommer af interesse og for det sociale samværd.

For nogle af de frivillige, er det deres tidligere arbejdsplads.